กลูตาไธโอนอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะ
เป็นเซลล์ทุกเซลล์ เนื้อเยื่อ ของเหลวในร่างกาย และ
ระบบอวัยวะ โดยพบในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป
จากอาหารที่เรารับประทาน
จากการผลิตภายในร่างกายของเราเอง
กลูตาไธโอน Setria®
เกี่ยวกับ
กลูตาไธโอน Setria®
ไตรเปปไทด์
กลูตาเมต
ซิสเทอีน
ไกลซีน
ร่างกายของเราได้รับกลูตาไธโอนจาก 2 ทาง 
    เนื่องจาก
นอกจากนี้ การขาดกลูตาไธโอนยังส่งผลเสีย
ต่อ ตับ และ ระบบภูมิคุ้มกัน อีกด้วย เพราะ
การที่สารนี้ต่อสู้กับอนุมูลอิสระจะเป็นการ
ช่วยผ่อนแรงให้ตับ เพื่อที่ตับจะได้สามารถ
ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษในร่างกายได้
อย่างเต็มที่ 
กลูตาไธโอนได้รับการยอมรับว่าเป็น สารป้องกัน
อันทรงพลัง หากไม่มีสารนี้ เซลล์ในร่างกายจะ
ถูกทำลายจนอาจถึงขั้นแตกสลายได้ 
ในทำนองเดียวกัน การป้องกันการทำลายจาก
อนุมูลอิสระ ก็จะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้
มีสุขภาพที่ดีด้วย
ร่างกายสามารถสร้างกลูตาไธโอนได้เอง
สารนี้จึงไม่ถือว่าเป็นสารอาหารที่ “จำเป็น” 
แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสภาวะร่างกายของเรา
อาจไม่สามารถผลิตกลูตาไธโอนได้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Copyright © 2013 by KYOWA HAKKO BIO SINGAPORE PTE LTD. 
All Rights Reserved. Designed by Livinism.