กลูตาไธโอน Setria® เป็นสารไตรเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนสามชนิด 
ได้แก่ กลูตาเมต ซิสเทอีน และไกลซีน กลูตาไธโอนอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ทุกเซลล์ เนื้อเยื่อ ของเหลวในร่างกาย และระบบอวัยวะ 
โดยพบในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป

กลูตาไธโอนที่รับประทานเข้าไปจะสามารถเข้าสู่เนื้อเยื่อได้สามทาง ดังนี้
   (1) ร่างกายสามารถดูดซึมกลูตาไธโอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในลำไส้เล็กและรับผ่านเนื้อเยื่อ
   (2) ร่างกายสามารถแยกสลายกลูตาไธโอนในทางเดินอาหารให้เป็นกรดอะมิโนตั้งต้นและ
ดูดซึมเข้าไป จากนั้นจึงนำกลับมาสังเคราะห์ใหม่เป็นกลูตาไธโอนในเนื้อเยื่อ
   (3) เซลล์ที่เรียงอยู่ตามทางเดินอาหารสามารถดูดซึมกลูตาไธโอนเข้าสู่เนื้อเยื่อระบบทาง
เดินอาหารโดยตรง

คุณประโยชน์ที่สำคัญของกลูตาไธโอน Setria® 
การปกป้องสารต้านอนุมูล
กลูตาไธโอนได้ชื่อว่าเป็น “สุดยอดแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ” เนื่องจากไม่เพียงแต่จะหยุดการทำลาย
ของอนุมูลอิสระเท่านั้น แต่ยังนำสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ เช่น ไวตามินซีและอี กลับมาใช้ใหม่ด้วย 
การที่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ รวมถึงของเหลวภายนอกเซลล์ต่างก็มีกลูตาไธโอนถือเป็น
ข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสำคัญของสารนี้

การเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิว
เอนไซม์ไทโรซีเนสซึ่งอยู่ในถุงเมลาโนโซมของเซลล์เมลาโนไซต์จะเพิ่มปริมาณการผลิตยูเมลานิน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเม็ดสีผิว กลูตาไธโอนจะไปลดการผลิตเมลานินโดยการกดการทำงานของเอนไซม์
ไทโรซีเนส และเปลี่ยนการสังเคราะห์ยูเมลานิน (เซลล์เม็ดสีเข้ม) ให้เป็นการสังเคราะห์ฟีโอเมลานิน 
(เซลล์เม็ดสีเหลืองหรือแดง)

กระบวนการกำจัดสารพิษ
หนึ่งในบทบาทที่สำคัญที่สุดของกลูตาไธโอนคือการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย กลูตาไธโอนมี
ความสามารถที่ไม่เหมือนใครในการเกาะติดกับสารอินทรีย์ที่เป็นพิษ โลหะหนัก ตัวทำละลาย 
และยาฆ่าแมลง โดยจะช่วยร่างกายขับสารเหล่านี้ออกมาทางปัสสาวะหรือน้ำดี กลูตาไธโอนมี
ปริมาณสูงสุดในตับและไตซึ่งเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการกำจัดสารที่เป็นพิษ นอกจากนี้ยังพบ
กลูตาไธโอนปริมาณมากในเยื่อหุ้มปอดซึ่งทำหน้าที่ป้องกันมลพิษที่ส่งทางอากาศ และในเยื่อหุ้ม
ลำไส้ซึ่งเป็นส่วนที่ป้องกันการดูดซึมสารเคมีอุตสาหกรรม

ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
กลูตาไธโอนช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยสองวิธีที่สำคัญ วิธีแรกคือ สารนี้มี
บทบาทสำคัญในการทำงานอย่างถูกต้องของเซลล์เม็ดเลือดขาว รวมถึงเซลล์ชนิด T Lymphocyte 
ซึ่งเป็นเสมือนทหารแนวหน้าของระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับวิธีที่สองนั้น มีหลักฐานแสดงว่ากลูตาไธโอน
ช่วยกระตุ้นความสามารถในการฆ่าเชื้อโดยธรรมชาติของเซลล์ภูมิคุ้มกัน
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Copyright © 2013 by KYOWA HAKKO BIO SINGAPORE PTE LTD. 
All Rights Reserved. Designed by Livinism.