ฉันชื่อกลูตาไธโอน หน้าที่ของฉันคือ
การปกป้องร่างกายของคุณจากรังสี UV
ฉันชื่อรังสี UV 
หน้าที่ของฉันคือการทำร้ายผิวของคุณ
- กลูตาไธโอน
  ลดการผลิตเมลานิน
กลูตาไธโอน Setria® เป็นสาร
ไตรเปปไทด์ อันมีประสิทธิภาพ
ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณกลูตาไธโอน
ในเนื้อเยื่อที่สำคัญ
กลูตาไธโอน
รังสี UV
- กลูตาไธโอนช่วยป้องกัน
  ริ้วรอยที่เกิดจากแสงแดด
อนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระโจมตีร่างกาย
ของเราที่ระดับเซลล์อยู่
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุด 
นักวิทยาศาสตร์พบว่าการทำลายอย่าง
ต่อเนื่องนี้ส่งผลต่อสุขภาพและร่างกาย
โดยรวม รวมไปถึงสุขภาพของเนื้อเยื่อ 
ตลอดจนอวัยวะต่างๆ นอกจากนี้อนุมูล
อิสระยังมีผลกับความแก่ชรา
เป็นที่เชื่อกันว่าหากเราสามารถต่อสู้กับ
การทำลายของอนุมูลอิสระได้ เราจะมี
สุขภาพที่ดีขึ้นแม้อายุจะมากขึ้นก็ตาม 
นักวิทยาศาสตร์
โอ้ย ตายล่ะ! ฉันมีตีนกา!
ฉันเหนื่อยจัง!
ร่างกายจะมีกลูตาไธโอนปริมาณ
ต่ำสุดในตอนเช้าและควรได้รับ
การเติมทุกวันโดยการรับประทาน
อาหารเสริม เช่น กลูตาไธโอน 
Setria® 
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Copyright © 2013 by KYOWA HAKKO BIO SINGAPORE PTE LTD. 
All Rights Reserved. Designed by Livinism.